Home » Tentang Kami » Pengajar » Hibbi Farihin, M.S.I

Categories

Hibbi Farihin, M.S.I

Hibbi Farihin, M.S.I adalah dosen pengajar pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, FUAD, IAIN Tulungagung. Latar belakang pendidikan Hibbi Farihin adalah jenjang S2. Lebih lanjut tentang Hibbi Farihin, M.S.I sesuai dengan data Forlap Kemeristekdikti sebagai berikut :

Nama                           : HIBBI FARIHIN
Perguruan Tinggi       : IAIN Tulungagung
Program Studi            : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Jenis Kelamin            : Laki-Laki
Jabatan Fungsional  : Asisten Ahli
Pendidikan Tertinggi : S2
Status Ikatan Kerja    : Dosen Tetap
Status Aktivitas          : Aktif

 

Riwayat Pendidikan   :

  1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga S.Th.I 2004 S1
  2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga M.S.I 2008 S2